Σάββατο, 1 Μαΐου 2010 | By: Eva Krokidi

Ερωτηματολόγιο

http://surveydom.hostzi.com/index.php?sid=82414&lang=el
Σε αυτή τη διεύθυνση θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο, της Αλεξάνδρας Γούλα.
Αν το συμπληρώσετε και εσείς, και είναι ανώνυνυμο, θα την βοηθήσουμε να ολοκληρώσει την διπλωματική της εργασία για το μεταπτυχιακό της δίπλωμα.