Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011 | By: Eva Krokidi

Και νέα στοιχεία για το αντισεισμικό οικογενειακό σχέδιο.Η συνάδελφος Δώρα Κουτσομήτρου από την Καλαμάτα ενίσχυσε το οικογενειακό αντισεισμικό σχέδιο και μας το έστειλε. Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικά με το σχέδιο εργασίας που ήδη έχετε στα χέρια σας.