Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 | By: Eva Krokidi

Ακύρωση Δειγματικών διδασκαλιών.

Δυστυχώς, και χωρίς να είναι δική μου η ευθύνη, αφού πραγματικά θα ήθελα να τις υλοποιήσω, δεν θα πραγματοποιηθούν οι Δειγματικές Διδασκαλίες που είχαν προγραμματισθεί για την Σπάρτη και την Τρίπολη.
Η περιφερειακή εκπαίδευση Πελοποννήσου δήλωσε ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να ΕΓΚΡΙΝΕΙ αυτές τις συναντήσεις λόγω ημερίδων που θα γίνουν για το θέμα της Αυτοαξιολόγησης από το Υπουργείο σε αυτές τις περιοχές τις ίδιες ημερομηνίες. Και θεωρείται ότι θα δυσκολευτούν οι εκπαιδευτικοί να πάνε σε εκείνες τις ημερίδες αν έρθουν στις δικές μας παιδαγωγικές συναντήσεις.
Δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια γιατί απλά θύμωσα πολύ όταν το έμαθα. Με το μέγεθος της περιοχής της οποίας έχω την ευθύνη είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίζω εύκολα συναντήσεις. Και όταν αυτές ακυρώνονται θυμώνω και αναστατώνομαι πολύ. Εκτός του γεγονότος ότι θεωρώ αυτή την ακύρωση πολύ άδικη. Παράλληλα πρέπει να σας ενημερώσω ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών μου έχουν περιορίσει πολύ τις μετακινήσεις και μάλιστα μου τις έχουν προσδιορίσει μέχρι 4 μηνιαία. Οπότε άλλο ένα πρόβλημα δυσκολεύει τα πράγματα.
Παρόλα αυτά, και ελπίζοντας ότι η θητεία μου θα συνεχιστεί και την νέα σχολική χρονιά, (έχουμε κρίσεις αυτό τον καιρό) η σκέψη μου είναι να οργανωθούμε σε πλαίσια τηλεδιάσκεψης ώστε να μπορούμε και να συναντιόμαστε περισσότερες φορές αλλά και να μην έχουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Τα νεώτερα θα τα μάθετε άμεσα και μάλιστα και σε δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις, όταν φυσικά βρεθούν τα κατάλληλα και επίσημα τεχνικά μέσα για να λειτουργήσουμε έτσι.