Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Νέα ιστοσελίδα ενημέρωσης σε θέματα διατροφής!

Δείτε την ιστοσελίδα που έφτιαξε ο συνάδελφος Οικιακής Οικονομίας Κώστας Χυδιάς, με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών Οικιακής Οικονομίας σε θέματα διατροφής. Τον ευχαριστούμε πολύ!!!!