Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Δειγματική διδασκαλία στην Καλαμάτα

Στις 19 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στο 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί Δειγματική διδασκαλία. Καλούνται ο συνάδελφοι του Νομού Μεσσηνίας να έρθουν στην συνάντηση που θα γίνει στις 12.00. Μετά την δειγματική θα ακολουθήσει συζήτηση για το μάθημα και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.