Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Νέες Δειγματικές διδασκαλίες

Οι δειγματικές διδασκαλίες συνεχίζονται. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για όλους και όλες μας να βλέπουμε ένα συνάδελφο να κάνει μάθημα. Ο στόχος είναι να προσλάβουμε νέες ιδέες για το δικό μας μάθημα, ο τρόπος με τον οποίο ο συνάδελφος που διδάσκει επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τους μαθητές, και γενικά η μεθοδολογία που χρησιμοοποιεί.
Έτσι, οι επόμενες δειγματικές που θα πραγματοποιηθούν είναι:
2 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στο 2ο Γυμνάσιο Αιγίου.
4 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στο 1ο Γυμνάσιο Πάτρας.
Φυσικά, μετά την δειγματική θα ακολουθήσει συζήτηση για το μάθημα.