Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009 | By: Eva Krokidi

Εκλογές στο Σύλλογο Αποφοίτων

Oι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. του Συλλόγου Αποφοίτων
του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 07-11-2009 κατά τη διάρκεια
των ωρών 11:00 – 15:00 στην Αίθουσα Α1 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.heef.gr.