Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Σεμινάρια Περιβαλλοντικών Κέντρων

1. Θεματικό Σεμινάριο στο ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ
Με βάση τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2010 -2011 το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου οργανώνει στα πλαίσια των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,στη πράξη: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» , και λόγω του θεματικού έτους 2011, θεματικό σεμινάριο 16 ωρών, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης νομών Εμβέλειας του ΚΠΕ, με θέμα: «Περιβάλλον και ανθρώπινα δικαιώματα».
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας ,έδρα του ΚΠΕ Θέρμου, από 18-19 Μαρτίου 2011.
Έναρξη του σεμιναρίου την Παρασκευή 18 Μαρτίου ,ώρα 17.00.Το ακριβές πρόγραμμα του σεμιναρίου θα κοινοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
Στο σεμινάριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης από νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ , ως ακολούθως:
Από Δ/νσεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης των νομών Αιτωλ/νίας και Αχαΐας 10 εκπαιδευτικοί καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να μην συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός από τις ως άνω Δν/σεις Εκ/σης καλούμε και από τις όμορες Δν/σεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκ/σης του νομού Φωκίδας, 5 εκπαιδευτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν,μέχρι την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 ανυπερθέτως, αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Υπευθύνων Π.Ε των Δ/νσεων Εκπαίδευσης ,οι οποίοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τα σχολεία περιοχής ευθύνης των.
Τα έξοδα διατροφής και διαμονής των συμμετεχόντων, θα επιβαρύνουν το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του ΚΠΕ Θέρμου ενώ ΔΕΝ θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης.

2. Διοργάνωση σεμιναρίου επιμόρφωσης ενηλίκων με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές και Ανθρώπινα Δικαιώματα».
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου στο πλαίσιο των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ» διοργανώνει διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης ενηλίκων με θέμα «Κλιματικές Αλλαγές και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απριλίου 2011 και θα απευθύνεται :
· σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας που εκπονούν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τις Κλιματικές Αλλαγές
· σε Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις των παραπάνω νομών
· σε μέλη Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στα συντονιστικά ΚΠΕ του δικτύου
Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 5 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από κάθε νομό (Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας) ενώ θα υπάρχουν και 5 εκπαιδευτικοί αναπληρωματικοί που θα κληθούν αν χρειαστεί. Στο σεμινάριο θα συμμετέχει 1 μέλος της κάθε Π.Ο. των ΚΠΕ που ανήκουν στο συντονιστικό του δικτύου.
Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι Π.Ε. των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Μεσσηνία, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Αργολίδας να επιλέξουν εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα στα σχολεία τους, τα οποία να είναι σχετικά με τη θεματική του σεμιναρίου, και που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια με την ίδια θεματολογία. Τα ονόματα των εκπαιδευτικών (τακτικών και αναπληρωματικών) που επιθυμούν να συμμετέχουν να αποσταλούν, μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο ΚΠΕ Νέας Κίου μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011.

Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ Νέας Κίου. Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών ΔΕΝ θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Νέας Κίου και θα βαρύνουν τους ίδιους.
Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των εισηγητών και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίου του ΚΠΕ Νέας Κίου.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μελών των Π.Ο. των ΚΠΕ θα καλυφθούν από το ΚΠΕ Νέας Κίου. Η μετακίνηση των μελών των Π.Ο. των ΚΠΕ θα καλυφθούν από το Τεχνικό Δελτίο του ΚΠΕ στο οποίο ανήκουν.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα είναι το εξής:
Σάββατο 2 Απριλίου
10:00 – 10:30 Εγγραφές- χαιρετισμοί
10:30 – 14:00 Εισηγήσεις που αφορούν τη θεματική «Κλιματικές Αλλαγές
και Ανθρώπινα Δικαιώματα»
14:00 – 16:00 Γεύμα- Διάλειμμα για ξεκούραση
16:00 – 21:00 Βιωματικά εργαστήρια σχετικά με τη θεματική του σεμιναρίου
21:00 Δείπνο
Κυριακή 3 Απριλίου
09:00 – 11:00 Παρουσίαση των εργασιών που υλοποίησαν οι ομάδες στα
βιωματικά εργαστήρια.
11:00 – 13:30 Παρουσιάσεις εργασιών σχολείων που εκπονούν πρόγραμμα
με θέμα τις Κλιματικές Αλλαγές
13:00 – 14:30 Κλείσιμο- Αξιολόγηση