Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011 | By: Eva Krokidi

Σεμινάριο του Περιβαλλοντικού Κέντρου Αράχθου

«Διοργάνωση επιμορφωτικού Σεμιναρίου Β΄ επιπέδου Α/βθμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Αράχθου Άρτας»


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αράχθου Άρτας έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΔΒΜΘ, στα πλαίσια της πράξης: «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις για τους Μαθητές» Διοργανώνει 3/ήμερο Σεμινάριο – Εργαστήριο Β΄ επιπέδου, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης των Νομών: Αχαΐας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας και Β/θμιας Εκπ/σης των Νομών: Αιτωλ/νίας, Κέρκυρας & Κεφαλληνίας.
Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Περιβαλλοντική Υποβάθμιση και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18,19&20 Μαρτίου 2011 και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Αράχθου.
Έναρξη του σεμιναρίου την Παρασκευή 18-03-2011 ώρα 5.00 μ.μ – Λήξη 20-03-2011 ώρα 2.00 μ.μ.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική ευαισθησία στα καθημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας.


Στο σεμινάριο θα συμμετέχουν 18 εκπαιδευτικοί Α/θμιας & 18 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας. Από κάθε διεύθυνση θα επιλεγούν 6 εκπαιδευτικοί.
Το ΚΠΕ Αράχθου θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων εκπ/κών των σχολείων από το Τεχνικό του Δελτίο, καθώς και τη μετακίνηση, διαμονή, διατροφή και ωριαία αποζημίωση των εισηγητών. Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπ/κών θα βαρύνουν τους ίδιους. Τα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Αράχθου που θα είναι επιμορφωτές εξαιρούνται των εξόδων αμοιβής. Θα δοθεί εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό σε όλους, καθώς και βεβαίωση συμμετοχής.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί των παραπάνω νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Αράχθου ,να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Υπεύθυνο Π.Ε. του νομού τους μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2011 και οι Υπεύθυνοι Π.Ε. αφού αξιολογήσουν τις αιτήσεις ,να αποστείλουν στο ΚΠΕ Αράχθου πίνακα με τακτικά και αναπληρωματικά μέλη , καθώς και αντίγραφα των αιτήσεών τους , μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2011.
Προσκαλούνται ακόμη οι εκπαιδευτικοί και πολίτες της περιοχής που το επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή.( Το ΚΠΕ δε θα καλύψει τη διαμονή και τη διατροφή στους εκπαιδευτικούς και πολίτες του Νομού. Στους παραπάνω όμως, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.)
Ημέρες μετακίνησης 3 , διανυκτερεύσεις 2.

Ταχ,Δ/νση: Κόπραινα Άρτας
Τ.Κ-Πόλη: 47100-Άρτα Τ.Θ.194
Ιστοσελίδα: http://kpe-arach.art.sch.gr
kpeart@sch.gr
Πληροφορίες: Πλούμπης Ιωάννης
Μαρία Ντάμα
Τηλέφωνα: 26810 – 69683 & 69654

Fax: 26810-69654