Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Εκπαιδευτικο Σενάριο στη Γεωγραφία!


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ : Υ∆ΡΟΣΦΑΙΡΑ
 1. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Γεωγραφία
 2. ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Α' Γυμνασίου
 3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα
  Σπουδών Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» και τα μεγαλύτερα ποτάμια της γης».
  Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Α Γυμνασίου για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ προβλέπεται η διδασκαλία της υδρόσφαιρας ως ενότητας με 6 διδακτικές ώρες.

 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα ΦΕ. Στην τάξη υπάρχει εγκατεστημένος υπολογιστής με το λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β Γυμνασίου και σύνδεση στο διαδίκτυο.
 5. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
  Α) ως προς το γνωστικό αντικείμενο

  Να περιγράφουν πως δημιουργείται η βροχή ως φυσική διαδικασία του υδρολογικού κύκλου
  Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι δεν βρέχει το ίδιο σε όλες τις περιοχές της γης και να μπορούν να περιγράψουν τη διαφορετική κατανομή των βροχών στη γη.

  Να μελετούν χάρτες βροχοπτώσεων και κλιματογράμματα, και να συσχετίζουν το κλίμα με τις βροχοπτώσεις.
  Να περιγράφουν πως δημιουργείται ένα ποτάμι
  Να διακρίνουν τα μέρη ενός ποταμού

  Να ταξινομούν τους ποταμούς της γης
  Να πλοηγούνται κατά μήκος των μεγάλων ποταμών της γης, παρατηρώντας το σχήμα τους, τη θέση των πηγών τους, την ύπαρξη παραποτάμων και δασών.
  Να αναγνωρίζουν στον παγκόσμιο χάρτη τα μεγαλύτερα ποτάμια της γης
  Να συνδέσουν τα ποτάμια με την ανάπτυξη πολιτισμού
  Να καταγράψουν το ρόλο που παίζουν τα ποτάμια στη ζωή του ανθρώπου
  Να επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά της δημιουργίας φραγμάτων στα ποτάμια

  Β) ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
  Οι μαθητές να συνεργάζονται και να εκφράζουν την άποψή τους Να συνδέουν το μάθημα της Γεωγραφίας με την πραγματική ζωή
  Παπαϊωάννου Ιωάννα
  Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

page2image1280 page2image1448
Να συνδέουν το μάθημα της Γεωγραφίας με άλλα θεματικά πεδία (ιστορία, μουσική, τέχνες...)
Να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση και ότι πολλές φορές το ̈σωστό ̈ δεν είναι απόλυτο και καθολικό.

6. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 6 διδακτικές ώρες.
7. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Η «Υ∆ΡΟΣΦΑΙΡΑ» έχει ενδιαφέρον διδακτικό γιατί οι μαθητές:
Θεωρούν ότι βρέχει τους χειμερινούς μήνες
∆εν αντιλαμβάνονται ότι δεν βρέχει το ίδιο σε όλες τις περιοχές της γης Πιστεύουν ότι κοντά στον ισημερινό, λόγω υψηλών θερμοκρασιών δεν έχουμε μεγάλο ύψος βροχής
Οι μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου δυσκολεύονται να κατανοήσουν πως δημιουργούνται τα ποτάμια και πως σχετίζονται με τις οροσειρές
∆εν έχουν συσχετίσει την ύπαρξη πολιτισμών με τους ποταμούς
∆εν μπορούν εύκολα να υπερασπιστούν τη γνώμη τους με επιχειρήματα

Το μάθημα γίνεται ανακαλυπτικά με καθοδηγούμενη διερεύνηση. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4 και συνεργάζονται για να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας τους.
Συμπληρώνουν ο καθένας το φύλλο εργασίας του, μετά όμως από συζήτηση στην ομάδα. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στην ολομέλεια για να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις.
8. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Έχουν ήδη διδαχθεί τον κύκλο του νερού, το κλίμα και τις κλιματικές ζώνες και τους ανέμους.
9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
∆ραστηριότητα 1η:
Ύψος βροχής
Με τη βοήθεια του λογισμικού Α & Β ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν πως δημιουργούνται οι βροχές, ποια η σχέση τους με την ύπαρξη οροσειρών και ποιο είναι το ύψος των βροχοπτώσεων στην Ελλάδα.
Συγκρίνουν κλιματογράμματα και τα συσχετίζουν με τύπους κλίματος
Θα συσχετίσουν τις βροχές και τις θερμοκρασίες για το μεσογειακό κλίμα.

Παπαϊωάννου Ιωάννα
Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

page2image16376 page2image16544 page2image16712 page2image16880 page2image17048 page2image17216 page2image17384 page2image17552 page2image17720 page2image17888 page2image18056 page2image18224 page2image18392 page2image18560 page2image18728 page2image18896 page2image19064 page2image19232 page2image19400 page2image19568 page2image19736 page2image19904 page2image20072 page2image20240 page2image20408  page2image20744 page2image20912 page2image21080 page2image21248 page2image21416 page2image21584 page2image21752 page2image21920 page2image22088 page2image22256 page2image22424 page2image22592 page2image22760 page2image22928 page2image23096 page2image23264 page2image23432 page2image23600 page2image23768 page2image23936 page2image24104 page2image24272 page2image24440 page2image24608 page2image24776 page2image24944 page2image25112 page2image25280 page2image25448 page2image25616 page2image25784 page2image25952 page2image26120 page2image26288 page2image26456 page2image26624 page2image26792 page2image26960 page2image27128 page2image27296 page2image27464 page2image27632 page2image27800 page2image27968 page2image28136 page2image28304 page2image28472 page2image28640 page2image28808 page2image28976 page2image29144 page2image29312 page2image29480 page2image29648 page2image29816 page2image29984 page2image30152 page2image30320 page2image30488 page2image30656 page2image30824 page2image30992 page2image31160 page2image31328 page2image31496 page2image31664 page2image31832 page2image32000 page2image32168 page2image32336 page2image32504   page2image62664 page2image62832 page2image63000 page2image63168 page2image63336 page2image63504 page2image63672 page2image63840 page2image64008 page2image64176 page2image64344 page2image64512 page2image64680

Από παγκόσμιο χάρτη βροχοπτώσεων μπορούν να παρατηρήσουν ότι δεν συμβαίνει το ίδιο για άλλους τύπους κλίματος.
∆ραστηριότητα 2η: Τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου
Με τη βοήθεια video ταξιδεύουμε παρατηρώντας τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου. http://www.greektube.org/content/view/66762/2/
Ορίζουμε το ποτάμι και καταγράφουμε τα μέρη του.
Ταξινομούμε τα ποτάμια ανάλογα με το μήκος τους, τη λεκάνη
απορροής τους και την παροχή τους.
Παρατηρούμε το Νείλο και τον Αμαζόνιο στο GoogleEarth.
Αναζητούμε σε παγκόσμιο γεωφυσικό χάρτη τα μεγαλύτερα ποτάμια της
γης και τα καταγράφουμε ανά ήπειρο και παίζουμε το παιχνίδια με τα
ποτάμια για εμπέδωση.
http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=52 ∆ραστηριότητα 3η: Ο ρόλος των ποταμών στη ζωή του ανθρώπου
Α) Τα ποτάμια στο τραγούδι

Ακούμε το τραγούδι http://www.youtube.com/watch?v=xA1arWEGn_0 το ποτάμι των stavento
Καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά του ποταμού που αναφέρονται στο τραγούδι.
Ποιο είναι το ποιο γνωστό μουσικό κομμάτι που εξυμνεί ένα γνωστό ποτάμι της Ευρώπης;
http://www.youtube.com/watch?v=iFBiYvNZnLI
Συζητάμε πως νοιώσαμε και τι συναισθήματα μας δημιουργήθηκαν ακούγοντας το «Ο γαλάζιος ∆ούναβης»του Johann Strauss και «Τα κύματα του ∆ουνάβεως» του Josef Ivanovich
Β) Τα ποτάμια στη Ιστορία
∆ιαβάζουμε το κείμενο που δίνεται και συζητάμε για το ρόλο που
έπαιξαν τα ποτάμια στη ζωή του ανθρώπου στο ιστορικό παρελθόν
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: Αναζητούμε πληροφορίες από τη μυθολογία για τους
ποταμούς και από την ιστορία για πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν
σε παραποτάμιες περιοχές.
Γ) O ρόλος των ποταμών στη ζωή του ανθρώπου Μελέτη περίπτωσης : Ο ποταμός Αχελώος
Βλέπουμε το video http://www.youtube.com/watch?v=s4lrcEJUZMU
Παπαϊωάννου Ιωάννα
Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

page3image15256 page3image15424 page3image15592 page3image15760 page3image15928 page3image16096 page3image16264 page3image16432 page3image16600 page3image16768 page3image16936 page3image17104 page3image17272  page3image17600 page3image17928 page3image18088 page3image18256 page3image18424 page3image18592 page3image18760 page3image18928 page3image19096 page3image19264 page3image19432 
Στο λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ επιλέγω ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Καταγράφουμε το ρόλο που παίζει ο ποταμός στη ζωή του ανθρώπου σήμερα.
∆) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Συλλέγουμε φωτογραφίες από ονομαστά ποτάμια και φτιάχνουμε ένα παγκόσμιο φωτογραφικό χάρτη.
∆ραστηριότητα 4η: Τα υπέρ και τα κατά των φραγμάτων ∆ιαβάζουμε το κείμενο και καταγράφουμε τα υπέρ και τα κατά των φραγμάτων. Χωριζόμαστε σε δυο ομάδες και παίζουμε παιχνίδι ρόλων υπερασπιζόμενοι με επιχειρήματα τους ρόλους μας.
10 μαθητές παίρνουν ρόλους:

∆ήμαρχος, ∆ιευθυντής της ∆ΕΗ, αγρότης, βιολόγος, τουρίστας, αρχαιολόγος, σεισμολόγος, εκπρόσωπος των κατοίκων στα κατάντι του φράγματος, εκπρόσωπος οικολογικής οργάνωσης, δασάρχης
Ένας μαθητής αναλαμβάνει να συντονίσει τη συζήτηση ως δημοσιογράφος και οι υπόλοιποι είναι κάτοικοι της περιοχής που θα αποφασίσουν για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι το φράγμα στην περιοχή τους.
∆ραστηριότητα 5η: Ανακεφαλαίωση
Η ανακεφαλαίωση μπορεί να γίνει με παιχνιώδη τρόπο. Με σταυρόλεξα, κουϊζ και παιχνίδια γνώσεων.
ΕΡΓΑΣΙΑ για το σπίτι
Κάθε τετράδα μαθητών διαλέγει ένα μεγάλο ποτάμι (Νείλος, Αμαζόνιος, Μισσισιπής, Βόλγας, Γάγγης, Γιαν τσε Γιάνκ, Μεκόνγκ, Λένας, Νίγηρας, Κόγκο, ...) και κάνει μια εργασία με θέμα
«Να σας γνωρίσω τον....... (όνομα του ποταμού)» όπου αναφέρει:
Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού (από πού πηγάζει, που χύνεται, ποιες χώρες διαρρέει, δάση που διαρρέει, έχει δέλτα; είναι πλωτός;....)
Πως το ποτάμι επηρέασε τη ζωή των κατοίκων της περιοχής του (μεγάλες πόλεις κοντά στο ποτάμι, φράγματα και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ιχθυοκαλλιέργειες, ....)
Ιστορίες, μύθους και παραδόσεις γύρω από το ποτάμι
Την εργασία παρουσιάζουν μέσα στη τάξη και οι 4 μαθητές όπως αυτοί επιλέξουν

Παπαϊωάννου Ιωάννα
Γεωλόγος – ΜSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες