Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 | By: Eva Krokidi

Φύλλο εργασίας στη γεωγραφία!Ανοίγουμε από το λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Από την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ επιλέγουμε ΑΝΕΜΟΙ, ΒΡΟΧΕΣ και παρατηρούμε το κινούμενο σχέδιο.
Γράφουμε πως δημιουργείται η βροχή ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Τι μας δείχνει ο χάρτης βροχοπτώσεων της Ελλάδας; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γιατί βρέχει περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα; ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Παρατηρείστε τα κλιματογράμματα (δηλαδή τα διαγράμματα που δείχνουν τη θερμοκρασία και τις βροχοπτώσεις για κάθε μήνα του χρόνου) της Κέρκυρας, της Φλώρινας και της Λάρισας.
Συμπληρώστε τον πίνακα

Μήνας
Κέρκυρα
Φλώρινα
Λάρισα
Θερμοκρασία
σε ο C
Ύψος Βροχής (σε mm)
Θερμοκρασία σε ο C
Ύψος Βροχής (σε mm)
Θερμοκρασία σε ο C
Ύψος Βροχής (σε mm)
Ιανουάριος
10
140
Ιούλιος
26
10
Νοέμβριος
14
190

Τι σχέση έχει η θερμοκρασία με το ύψος βροχής ( στην Ελλάδα); ……………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………................................
Παρατηρείστε τώρα τον παγκόσμιο χάρτη βροχοπτώσεων:


Σε ποιές περιοχές της γης βρέχει λιγότερο; …………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Σε ποιές περιοχές της γης βρέχει περισσότερο; ……………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Συγκρίνουμε τον παγκόσμιο χάρτη βροχοπτώσεων (στην προηγούμενη σελίδα) με τον παγκόσμιο χάρτη στο λογισμικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ από την ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ / ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τι κλίμα έχουν οι περιοχές με το μεγαλύτερο ύψος βροχοπτώσεων;
………………………………………………………………………………………………………...

Πως χαρακτηρίζεται το Μεσογειακό κλίμα; …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

Τι σχέση έχει η θερμοκρασία με το ύψος βροχής στις ανατολικές ακτές της Β. Αμερικής; Ορλάντο) ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
Τι σχέση έχει το ύψος βροχής με τη βλάστηση; ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
  1. Θαλάσσιο Βροχομετρικό Σύστημα
  2. Το Ηπειρωτικό Βροχομετρικό σύστημα
  3. Το Μεσογειακό Βροχομετρικό σύστημα
  4. Το Μουσωνικό Βροχομετρικό Σύστημα
  5. Το Ισημερινό Βροχομετρικό Συστημα
  6. Το Τροπικό Βροχομετρικό Σύστημα των Ανατολικών ακτών


Στην εικόνα φαίνονται 6 διαφορετικά κλιματογράμματα που απεικονίζουν έξι βροχομετρικά συστήματα. Με ποιο μοιάζουν τα κλιμματογράμματα των Ελληνικών πόλεων; ………………………………………………………………………………………………………..
Άρα στην Ελλάδα τα καλοκαίρια είναι …………………………. και οι χειμώνες ………………..

Στις περιοχές του Ισημερινού οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις εμφανίζονται τους μήνες …………….
………………………………………………………………………………………………………...
Ενώ στις ανατολικές ακτές της Β. Αμερικής οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις εμφανίζονται τους μήνες …………………………………………………………………………………………………………