Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με απόσπαση ως Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας του Ν. Αχαΐας, για το σχολ. Έτος 2010-11»

ΘΕΜΑ: « Πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού με απόσπαση ως Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας του Ν. Αχαΐας, για το σχολ. Έτος 2010-11»

ΣΧΕΤ.: Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 121027/Γ7/29-09-2010

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει κενή μία (1) θέση Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας στο Ν. Αχαΐας που θα καλυφθεί με απόσπαση για το σχολικό έτος 2010-11.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για απόσπαση στην παραπάνω θέση και έχουν τα προσόντα της αριθ. 60992/Γ7/19-06-06 Υπουργικής Απόφασης ήτοι, οργανική θέση στη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Αχαΐας με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία (6) ετών από την οποία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει διδακτική υπηρεσία σε σχολεία Δ.Ε., και με τα κριτήρια επιλογής Υπευθύνων Αγωγής Υγείας να υποβάλλουν αίτηση με σχετικά δικαιολογητικά απευθείας στο ΠΥΣΔΕ Ν. Αχαΐας μέχρι 13/10/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.