Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Εισαγωγική Επιμόρφωση στα ΠΕΚ

Η εισαγωγική επιμόρφωση των ΠΕΚ ξεκινά.
Εδώ θα βρείτε οδηγίες για τους επιμορφουμένους-ες ώστε να πάρετε όσο γίνεται περισσότερα από αυτό.
Η δική μου συμβολή στην διδασκαλία της εισαγωγικής επιμόρφωσης θα είναι στα ΠΕΚ Πάτρας και Αγρινίου.