Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Διδακτικά σενάρια.

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
(Διδακτικών Σεναρίων)η προθεσμία μεταφέρθηκε για τις 15 Νοεμβρίου.

Μελετήστε το και φτιάξτε τις αιτήσεις σας για να έχουμε και εμείς ως ειδικότητα υλικό στην επιμόρφωση που θα ακολουθήσει.