Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010 | By: Eva Krokidi

Ψηφιακό σχολείο.

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με θέμα το ψηφιακό σχολείο την οποία θα δείτε εδώ και στους συνδέσμους του Γυμνασίου, Α και Β τάξη θα βρείτε ψηφιακά τα βιβλία της Οικιακής Οικονομίας, αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και το τετράδιο μαθητή και το βιβλίο του καθηγητή!